ukr

Конференція Страткому НАТО з російської дезінформації у Вільнюсі


Богуш Денис

22 листопада 2016 року експерти Центру дослідження Росії (Денис Богуш та Олександра Баглай) взяли участь у конференції “Російські дезінформаційні активності проти України: боротьба нарративів”, яка проходила у Вільнюсі (http://www.stratcomcoe.org/russias-dis-information-activities-against-ukraine-battle-narratives). Організатором конференції був аналітичний центр Стратком НАТО (NATO StratСom COE)

Наші експерти презентували підсумки проведеного дослідження “Російська пропаганда, яка стосується України протягом “сирійської кампанії”: інноваційний підхід до оцінки інформаційних дій” (http://www.stratcomcoe.org/russian-propaganda-concerning-ukraine-during-syrian-campaign-innovative-approach-assess-information).

У їхній доповіді були представлені результати моніторингу інформаційних джерел, їх аналіз, методологія досліджень та відповідні рекомендації. Поряд зі стандартними методами аналізу інформаційних активностей (кількісний аналіз та аналіз нарративів), які застосовуються в світі, також була представлена авторська методика якісного аналізу контенту – “Піраміда впливів Богуша” (http://www.slideshare.net/DenisBohush/russian-propaganda-denis-bohush-vilnius-2016).

Ця методологія передбачає поділ цільових аудиторій на чотири рівні: перший - наймасовіший, до якого звертаються за допомогою емоцій, шоків, страху; другий – уже раціональний, де дається аргументація; третій – семантичний, на якому звертаються до людей, які читають літературу, за допомогою історичних маніпуляцій; четвертий – рівень ідентичності і культури.

Крім того, на конференції обговорювалося дослідження аналітичним центром Стратком НАТО впродовж останніх трьох років інформаційної діяльності Російської Федерації проти України і Заходу. Ці дослідження засвідчили активне використання Росією різних засобів і методів як прямих, так і непрямих впливів через широкий спектр акторів і каналів. У підсумку ця російська інформаційна активність зачіпає інтереси національної безпеки не тільки України, а й країн Заходу.

 

20.12.2016 20:48:00